Tidligere forestillinger

2022: Eli Sjursdotter

2021: Lisbet på Jarnfjeld

2020: Lille Gölins saga

2019: Eli Sjursdotter

2018: Karolinerna återvänder

2017: An-Magritt – på egen hand

2016: Over kjölen

2015: Bergløitnanten og den gamle fyrhauer

2014: An-Magritt – malm og mannfolk

2013: Klangen av Christianus Sextus