Falkberget i Fjell-Folk

I årenes løp har det blitt publisert mange artikler om Johan Falkberget i Rørosmuseets publikasjon Fjell-Folk. Her har det også vært mulig å lese småskrifter av Falkberget. Under følger et utvalg (som vil bli videreutviklet):