Dikterhjemmet

Ratvolden

Johan Falkbergets hjem
Dikterhjemmet Ratvolden og dikterens fødested, Falkberget, ligger ved Rugelsjøen i Rugeldalen, ca. 2 mil nord for Røros. Det er tydelig skiltet avkjøring fra Rv. 30, så ca. 2 km.

Omvisning

Det er muligheter for å bestille gruppeomvisning i museet på Ratvolden via Rørosmuseet fra mai til november. Omvisningen tar cirka 1 time, men kan tilpasses på forespørsel. Varme klær og gode sko anbefales, da deler av omvisningen foregår utendørs på området. I tillegg foregår omvisningen inne i både det gamle og det nye hovedhuset på Ratvolden.

Omvisning for grupper bestilles gjennom Rørosmuseet på telefon 72 40 61 70 eller e-post til booking@rorosmuseet.no. Grupper på inntil 25 personer per guide. Museet kan hjelpe til med bestilling av buss. Se informasjon på hjemmesiden til Rørosmuseet.

Følg med på nettsiden til Rørosmuseet for informasjon om eventuelle oppsatte omvisninger.

Museumsområdet er alltid åpent og det er fine områder for turgåing rundt museet.

Onsdagskvelder på Ratvolden

Onsdagskvelder i juli/august er det kåseri ved forskjellige foredragsholdere kl. 18.00. Program for disse utarbeides utover våren. Følg med for oppdatert program for sommersesongen 2020.