Videre lesning

For å komme til en liste over tilgjengelige bøker av og om Johan Falkberget, se linken til Nasjonalbiblioteket under Gode ressurser.

Johan Falkberget har selv skrevet om minner fra livet sitt i flere av bøkene med artikler og fortellinger.

Hans Svenne har samlet en omfattende bibliografi, Johan Falkberget i Norge. Første utgave (1993) ligger på nettet, andre utgave (2014) kan kjøpes i bokhandel.

Sturle Kojens velskrevne biografi om Johan Falkberget fra 2007 kom i ny utgave i 2017 og kan kjøpes i bokhandelen: Johan Falkberget – forteller og stridsmann

Disse bøkene kan du lese fritt på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek (trykk på tittelen for å gå til e-boka):