Biografi i årstall

1891 Begynte som vaskar-ryss ved Christianus Sextus
1893 Skifter etternavn fra Lillebakken til Falkberget – gårdsnavnet
1894 Ferdig med folkeskolen – sju års folkeskole med mye fravær
1906 Slutter som gruvearbeider – får jobben som redaktør i avisa «Nybrott», Ålesund
1908 Reiser til Fredrikstad – redaktør «Smaalenenes Socialdemokrat», Fredrikstad
Stipend – «Schæffers legat» – reiser til Kirkenes – møter familien Wessel
1909 Flytter til Oslo – Kristiania – med familien
1911 «Statens forfatterstipend» – reiser gjennom Europa – kom til Italia
1922 Flytter tilbake til Rugeldalen – bygger gården Ratvolden – kaller seg bonde
1926 Medlem av Glåmos herredstyre – varaordfører
1930 Statens diktergasje
1931 – 1933 Stortingsmann for Det norske Arbeiderparti
1934 Røroskommisjonen
1936 Nestformann i styret for Røros Kobberverk A/S
1937 Medlem av Rørosbok-komiteen
1938 En av gruvegangene ved Christianus Sextus gruve får navnet «Johan Falkbergets gruve anno 1938»
1939 Utnevnt som æresborger av Røros Bergstad – ei utnevning han satte pris på
1940 – 1945 Aktivt med i motstandskampen – dekknavnet «Jøns»
1945 Redaktør av «Fjell-Ljom»
1948 Bygger nytt våningshus på Ratvolden «Gjeldsfengslet»
1949 Folkegaven «Hjertenes Nobelpris»
1950 Utnevnt til æresdoktor ved Stockholm Høgskola
1951 Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim
1963 Offentlig æreslønn
1964 På 85-årsdagen får han overrakt landets høyeste utmerkelse – Borgerdådsmedaljen i gull