Styret

Leder:Kirsti SæterRørosTlf. 976 63 922
StyremedlemJorun HeksemRøros
Styremedlem:Kari VårhusÅlenTlf. 952 88 840
Styremedlem:Bodil MosengRørosTlf. 482 46 943
Styremedlem:Marianne BreigutuRørosTlf. 995 36 471
Styremedlem:Liv RønningHoltålenTlf.
Styremedlem:Reidun RolandRørosTlf. 977 61 528
Sekretær:Morten TøndelRørosTlf. 977 61 509
Varamedlemmer:Gunhild Kverneng
Dag Wilhelmsen (RK)Røros
Anders GrøtådalHoltålen
Inge HånesRøros
Knut BrandstorpRøros
Styret har oppnevnt som konsultative styremedlemmer:
Sturle KojenOsloTlf. 22 30 87 14Mobil 951 55 546
Hans SvenneDrammenTlf. 32 82 12 49Mobil 977 19 161
Gunhild FalkbergetTrondheimTlf. 73 53 01 51

Sekretæren, kultursjef Morten Tøndel, er fast medlem av styret.
Sekretæren har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Postadresse:

Falkberget-Ringen, Postboks 170, 7361 Røros

E-post adresser:

post@falkberget.no

Sekretariat:

Røros Kulturkontor v/kultursjef Morten Tøndel, tlf. 72 40 85 05, fax. 72 40 85 01.
Røros kommune sentralbord: 72 41 94 00