Falkberget-Nytt

Det første Falkberget-Nytt ble utgitt i 1990 som et meldingsblad til medlemmene i Falkberget-Ringen. De fleste av Ringens medlemmer befant seg utenfor Røros, og bladet var en måte å nå ut med informasjon om hva som skulle skje. Bladet inneholdt informasjon om årsmøtedato, om Falkberget-seminar, om sesongen på Ratvolden og små artikler om ting som har skjedd og skulle skje.

Falkberget-Nytt har utviklet seg, og nå står det mer utfyllende om arrangementer som har skjedd, samt artikler om Falkbergets liv og diktning. Oppdatert informasjon om det som skjer finner dere her på nettsiden og på vår Facebook-side, Falkberget-Ringen – for medlemmer og andre interesserte.

Vi tar gjerne i mot artikler om Johan Falkbergets liv og dikting, og vi prøver å oppfylle ønsker om informasjon eller artikler som medlemmer og andre vil at skal være med i Falkberget-Nytt. Ta kontakt via Kontakt-fanen øverst på siden.