Røros og Holtålen kommuner innlemmes i Det litterære landskap

Gladnyhet!

Røros næringshage har blitt prosjektansvarlige for å inkludere Røros og Holtålen kommuner i Det litterære landskap. Målet er å presentere og markere aktuelle steder i de to kommunene der Falkbergets liv og diktning står sentralt. Styret i Falkberget-Ringen hadde en idémyldring på forrige styremøte, men vi vil ha innspill fra medlemmene våre.

I første omgang skal 2-3 steder per kommune presenteres, med mulighet for å bygge ut senere. Alle forslag som begrunnes blir tatt med i vurderingen, så pass på å si hvorfor forslag dere legger til bør bli med videre.

Falkberget-Ringen kom opp med følgende:

I Røros:
Ratvolden
Christianus Sextus
Røros sentrum/Røros kirke (4. nattevakt)
Rugldalen (Skjølsvold)
Orvsjøen
Fjell-ljom
Spell-stuggu
Arvedalslinja
Kongens

I Holtålen:
Mugg
Stavkirka, Haltdalen
Gammelt kirkested, Oustlia
Cornelia
Eide smelthytte
Eafossen
Hov
Korstet (Skardet)

Forslag kan sendes inn til kultursjef og Falkberget-sekretær Morten Tøndel på e-post Morten.Tondel@roros.kommune.no innen utgangen av desember.

Bilde: Sigrid Martine Jansen