Brosjyre om Johan Falkberget i Røros kirke

Vinteren 2015/2016 hadde Harald Hauge, prest i Røros kirke, studiepermisjon for å arbeide med Falkberget-relaterte tema. Resultatet har blitt mangfoldig, både flere foredrag, kartlegging av bibelreferanser i romansyklusen Nattens brød og en brosjyre som ligger i Røros kirke som de mange besøkende som kommer innom i løpet av året kan ta med seg.

Harald Dals portrett

I Røros kirke, Bergstadens Ziir, henger et portrett av Johan Falkberget, malt av Harald Dal. Portrettets sentrale plassering framme i kirken viser forfatterens sterke tilknytning til bygningen. I brosjyren kan vi lese at forfatteren ble døpt, konfirmert og gravlagt i og fra Røros kirke. Han og hans families gravsteder ligger på Røros’ øvre kirkegård.

Brosjyren presenterer både Johan Falkbergets liv og forfatterskap, og den tar for seg noen referanser til Røros kirke i forfatterskapet. Her trekkes det fram sitater fra Den fjerde nattevakt (1923) hvor kirken har en sentral plass i historien.

Fra brosjyren:

Johan Falkberget selv omtalte gjerne Bergstadens Ziir som Fjellets katedral. Kirke og religion spiller en stor rolle i miljøene han skildrer i sine senere romaner, der kristentroen har en naturlig og integrert plass i hverdags-menneskenes liv. Hos Johan Falkberget er det særlig slik at de fattige, utslåtte og undertrykte gir rom for Kristi nærvær i verden. Dette speiler forfatterens eget livssyn: Han kombinerte en fast kristentro med en glødende sosialisme.

Røros og Glåmos menigheter feirer egne temagudstjenester i dialog med Johan Falkbergets forfatterskap, kalt Falkbergetmesse. Disse feires vanligvis i Røros kirke 1. mai og på Ratvolden en søndag i juli.