Arbeidet med ny hjemmeside

Styret i Falkberget-Ringen er ansvarlige for nettsiden www.falkberget.no. De siste årene har Ringen jobbet med å endre hjemmesiden, både i oppsett og i innhold. Arbeidet har tatt tid, men det har fått fart på seg det siste halvåret.

Hensikten med nettsiden er å tilby den som er interessert informasjon om Johan Falkbergets liv, samfunnsengasjement og diktning, både i form av oversikter i årstall og materiale med mulighet for fordypning.

Siden er tenkt lansert på det ekstraordinære årsmøtet i Falkberget-Ringen 12. februar 2018.