Nye utgivelser om og av Johan Falkberget

Anders Sakrisvoll (2017): Sengen har aldri vært min venn. Hjelpesmannen og samfunnsmennesket Johan Falkberget.

Sakrisvoll skriver om hjelpesmannen Johan Falkberget, om samfunnsengasjementet og om kontakten med andre mennesker. Utgitt på Snøfugl forlag.

 

Sturle Kojen (2017): Fra Kjølens rand – grenseløse Falkberget.

Kojen har samlet egne artikler og andre bidrag i kjølvannet av biografien Johan Falkberget – forfatter og stridsmann fra 2007. Artiklene tar for seg sider ved Falkbergets forfatterskap som ikke alltid har kommet like godt fram i bøker og skrifter. I samlingen finnes både gammelt og nytt stoff, som Leif Mæhles essay «Tankar og tru i Johan Falkbergets dikting» fra 100-årsjubileet i 1979 og Guttorm Hansens tale ved avdukinga av Falkberget-monumentet på Røros.’

 

Johan Falkberget (2017): Samlede dikt.

I anledning 50-årsmarkeringen av Johan Falkbergets død 5. april 2017, kom en helt ny bok med Falkbergets dikt på Aschehoug Forlag. Første del inneholder Vers fra Rugelsjøen og andre dikt (1964). Andre del presenterer for første gang Falkbergets mer enn 175 «gjemte og glemte» dikt som har vært trykket i aviser, blader, hefter og bøker, skrevet mellom 1899 og 1959. Diktene kaster lys over den sosiale og historiske konteksten de er blitt til i, og de er enestående pekere inn til Falkbergets store forfatterskap. Ikke minst gir de dypere innsikt i Falkbergets politiske og religiøse utvikling. Samlingen er initiert, samlet og redigert av Eiliv Grue og Carl Lauritz Lund-Iversen, begge engasjerte i formidlingen av Falkbergets forfatterskap.

 

Bøker av Johan Falkberget utgitt av Aschehoug Forlag våren 2017:

Den fjerde nattevakt (heftet)
Nattens brød – An-Magritt og Plogjernet (samlet i en heftet utgave)
Til utgivelsene

 

Sturle Kojen: Johan Falkberget. Forteller og stridsmann

Kojens flotte biografi fra 2007 kom våren 2017 i en heftet utgave på Aschehoug Forlag. Anbefalt lesning for alle Falkberget-interesserte!