Styret

Leder:Kirsti SæterRørosTlf. 976 63 922
StyremedlemChristopher FeragenRørosTlf. 920 85 480
Styremedlem:Kari VårhusÅlenTlf. 952 88 840
Styremedlem:Bodil MosengRørosTlf. 482 46 943
Styremedlem:Marianne BreigutuRørosTlf. 995 36 471
Styremedlem:HoltålenTlf.
Styremedlem:Reidun RolandRørosTlf. 977 61 528
Sekretær:Morten TøndelRørosTlf. 977 61 509
Varamedlemmer:
Knut Brandstorp (RK)Røros
Anders GrøtådalÅlen
Holtålen
Gerd BjørgårdHoltålen
Stig AspåsRørosTlf. 928 36 725
Styret har oppnevnt som konsultative styremedlemmer:
Sturle KojenOsloTlf. 22 30 87 14Mobil 951 55 546
Hans SvenneDrammenTlf. 32 82 12 49Mobil 977 19 161
Gunhild FalkbergetTrondheimTlf. 73 53 01 51

Sekretæren, kultursjef Morten Tøndel, er fast medlem av styret.
Sekretæren har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Postadresse:

Falkberget-Ringen, Postboks 170, 7361 Røros

E-post adresser:

post@falkberget.no

Sekretariat:

Røros Kulturkontor v/kultursjef Morten Tøndel, tlf. 72 40 85 05, fax. 72 40 85 01.
Røros kommune sentralbord: 72 41 94 00