An-Magritt

Musikalen “An-Magritt” (E. N. Rønning/H. Sommerro) ble satt opp ved Trøndelag Teater i 1988 og 2004, samt ved Det Norske Teatret i 2007. “An-Magritt” er bygd over Johan Falkbergets romansyklus. Musikalen er komprimert og gjort om til en musikalsk fortellerstund hvor Johan Falkbergets rike og kjente skikkelser blir skildret gjennom sang, monologer og fortellinger.

Medvirkende: Karianna Sommerro, sang og skuespill, Snorre Ryen Tøndel, sang og skuespill og Åsmund Flaten, piano. Dramaturgi: Anne Kleivset og Karianna Sommerro og regi: Anne Kleivset